กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
__________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นายวุฒิ  ระถาพล
นายวุฒิ ระถาพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายวุฒิ ระถาพล
นายวุฒิ ระถาพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 06-1098-7834
นางสาวพรรนิภา  ดุจเพ็ญ
นางสาวพรรนิภา ดุจเพ็ญ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6871-9437
นางพรรณี อดิเรก
นางพรรณี อดิเรก
ผู้ดูแลเด็ก หมายเลขโทรศัพท์084-607-6322
นางสาวกัญชพร ตรงคำนึง
นางสาวกัญชพร ตรงคำนึง
ผู้ดูแลเด็ก หมายเลขโทรศัพท์ 094-291-9942
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615