กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
ติดต่อเรา
__________________________________________________________________________________________________
 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
ที่อยู่ บ้านโสน ม. 4 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4455-8674
เบอร์โทรสาร 0-4455-8684
เว็บไซต์ : www.salangpan.go.th/
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
E-mail : 6320119@dal.go.th
     
     
ติดต่อเรื่อง
เรื่อง:
รายละเอียด :
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
อีเมล์ :
     
  
  
    
ลำดับที่ รายละเอียด
1
 ติดต่อเรื่อง ::
 หัวข้อ ::  ขอจำหน่ายผู้สูงอายุ
 รายละเอียด ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 28 มี.ค. 2565   โทร : 0949293641

2
 ติดต่อเรื่อง :: ทั่วไป
 หัวข้อ ::  การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 รายละเอียด ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 25 มี.ค. 2565   โทร : 0945025179

3
 ติดต่อเรื่อง ::
 หัวข้อ ::  ขอสอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 รายละเอียด ::  
 

  โดย :  ()
  วันที่ได้รับข้อความ : 7 มี.ค. 2565   โทร :

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615