กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
__________________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เสริมกับการเลี้ยงสัตว์

และปลูกพืชผัก สภาพเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังไม่ดีเท่าที่ควร

หน่วยงานของธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์

1.ร้านค้าปลีกและส่ง จำนวน 152 แห่ง

2.ห้องเช่า จำนวน 7 แห่ง

3.อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง

4.โชว์รูมรถ จำวน 3 แห่ง

5.บริษัทขนส่งสินค้า จำนวน 2 แห่ง

6.ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615