กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
ประกาศเจตนารมณ์ ของผู้บริหาร
__________________________________________________________________________________________________
ประกาศเจตนารมณ์ ของผู้บริหาร
 

ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ใสสะอาด 2565 งบรับ งดให้ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no GiFT Polity)

ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ใสสะอาด พ.ศ. 2566 งดรับ งดให้ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No GIFT POLIY)

 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615