กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
กองช่าง
__________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายปรัชญภัทร์  ดียิ่ง
นายปรัชญภัทร์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1790-4506
นายสุริยากรณ์ เจนขนบ
นายสุริยากรณ์ เจนขนบ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 09-240-5045
นายอิทธิพัทธ์  นึกงาม
นายอิทธิพัทธ์ นึกงาม
ผช.ช่างโยธา
หมายเลขโทรศัพท์ 09-0609-5255
นายสุทธิศักดิ์  เหมือนมี
นายสุทธิศักดิ์ เหมือนมี
ผช.ช่างไฟฟ้า
หมายเลขโทรศัพท์ 08-5922-5805
นางสาวอัจฉรา  ชมชื่นดี
นางสาวอัจฉรา ชมชื่นดี
คนงานทั่วไป (ธุรการ) หมายเลขโทรศัพท์ 065-3841544
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615