กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
__________________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายวรรณชัย เพชรแก้ว
นายวรรณชัย เพชรแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์08-9844-8156
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวศศิธร  วรรณูปถัมภ์
นางสาวศศิธร วรรณูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 09-94464494
นางสุภัตรา บุญศิริ
นางสุภัตรา บุญศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-96288900
นายปรัชญภัทร์  ดียิ่ง
นายปรัชญภัทร์ ดียิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-17904506
นายวุฒิ ระถาพล
นายวุฒิ ระถาพล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 06-10987834
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615