กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
คณะผู้บริหาร
__________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นางสาวเพ็ชรา   เสาแก้ว
นางสาวเพ็ชรา เสาแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-3415-1592
นายวิชัย  เล้าสุวรรณ
นายวิชัย เล้าสุวรรณ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0479-6696
นายศักดิ์ชัย  พิมพ์ทนต์
นายศักดิ์ชัย พิมพ์ทนต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1067-3999
นางทัศวรรณ  แก้วดี
นางทัศวรรณ แก้วดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-1593-6512
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615