กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉับบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230310152233.pdf   10-03-2566  3  0
2   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564  doc120220329022900.pdf   29-03-2565  147  8
3   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปี พ.ศ. 2563 ต่อ  doc120210513065833.pdf doc220210513070259.pdf doc320210513071309.pdf   13-05-2564  160  12
4   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปี พ.ศ. 2563  doc120210513063102.pdf doc220210513063102.pdf   13-05-2564  152  1
5   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบประจำปี 2563  doc120210513060116.pdf   13-05-2564  147  0
6   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210420062623.pdf   20-04-2564  162  12
7   รายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563  doc120201228033840.docx   28-12-2563  164  19
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615