กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
สมาชิกสภาอบต.
__________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายถนอม  ก้อนทอง
นายถนอม ก้อนทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-0332-7873
นายประวัติ  กงทอง
นายประวัติ กงทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9917-7094
นายวรรณชัย   เพชรแก้ว
นายวรรณชัย เพชรแก้ว
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์08-9844-8156
นายเคลื่อน   ประมูปถัมภ์
นายเคลื่อน ประมูปถัมภ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 2
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9948-0871
นายยุทธนา  ชมชื่นดี
นายยุทธนา ชมชื่นดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 09-2368-4601
นายประพันธ์  ใบทอง
นายประพันธ์ ใบทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 4
หมายเลขโทรศัพท์ 08-6480-7567
นายพล  งามเด่น
นายพล งามเด่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 5
หมายเลขโทรศัพท์ 08-7326-3489
นายณรงค์  ประทุมราช
นายณรงค์ ประทุมราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 6
หมายเลขโทรศัพท์ 08-9283-6335
นางสาวพิชนันท์   ขาวเครือ
นางสาวพิชนันท์ ขาวเครือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 7
หมายเลขโทรศัพท์ 06-1452-9879
นางอำนาจ   สมานสุข
นางอำนาจ สมานสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 8
หมายเลขโทรศัพท์ 09-3376-4918
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615