กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� 6 ���������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561  doc120190626020816.pdf   30-04-3104  240  18
2   รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน  doc120230410100405.pdf   10-04-2566  52  9
3   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือน  doc120230406125611.pdf   06-04-2566  53  4
4   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120220328061747.pdf   28-03-2565  211  17
5   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120210505064047.pdf   05-05-2564  244  22
6   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628002600.ค   28-06-2562  273  3
7   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627235145.ค   27-06-2562  280  12
8   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา  doc120190627013441.ค-2(1)   27-06-2562  241  3
9   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560  doc120171114210230.pdf   14-11-2560  271  22
10   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือน ต.ค. 2560  doc120171114210011.pdf   14-11-2560  273  22
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615