กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561  doc120190626020816.pdf   30-04-3104  186  16
2   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120220328061747.pdf   28-03-2565  141  12
3   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120210505064047.pdf   05-05-2564  169  22
4   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628002600.ค   28-06-2562  212  3
5   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627235145.ค   27-06-2562  201  12
6   รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา  doc120190627013441.ค-2(1)   27-06-2562  182  2
7   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2560  doc120171114210230.pdf   14-11-2560  213  22
8   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรอบเดือน ต.ค. 2560  doc120171114210011.pdf   14-11-2560  218  22
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615