กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่2/2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120230804103356.pdf   04-08-2566  5  3
2   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566  doc120230704151037.pdf   04-07-2566  44  4
3   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 แก้ไขครั้งที่ 1/2566  doc120230704150955.pdf   04-07-2566  44  3
4   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  doc120230421100057.pdf   21-04-2566  65  7
5   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  doc120230421095948.pdf   21-04-2566  62  1
6   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  doc120230310152602.pdf   10-03-2566  84  4
7   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  doc120230117142725.pdf doc220230117142725.pdf   17-01-2566  137  1
8   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565  doc120230117142946.pdf   17-01-2566  105  4
9   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงที่ ครั้งที่ 1/2565  doc120230117143225.pdf   17-01-2566  110  1
10   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  doc120230117134142.pdf doc220230117134142.pdf doc320230117134142.pdf doc420230117134142.pdf   29-09-2564  437  16
11   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ต่อ  doc120210514034758.pdf doc220210514034837.pdf doc320210514041900.pdf doc420210514042700.pdf doc520210514043117.pdf   14-05-2564  259  151
12   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 doc420210514033524.pdf doc520210514033707.pdf   13-05-2564  267  120
13   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3  doc120210505034829.pdf   05-05-2564  283  22
14   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  doc120210505034055.pdf   05-05-2564  241  16
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615