กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   รับรางวัลที่ภาคภูมิใจ    
       -  ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้  doc120230405144940.jpg   05-04-2566  3
       -  รับรางวัล ทึมผู้ก่อการดีตำบลแสลงพันธ์ ป้องกันการจมนำ้ ประเภทประเมินรับรอง ระดับทอง ปี 2565  doc120230217152025.jpg   17-02-2566  5
       -  การจัดเก็บภาษีป้าย  ภาษีป้าย   03-08-2559  124
       -  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   03-08-2559  118
 2   งานประเพณี    
       -  งานประเพณีเเซนโฏนตาประจำปี 2565  doc120230217153308.jpg   17-02-2566  6
       -  การป้องกันโรคต่างๆ  doc120180604180916.pdf   04-06-2561  77
 3   ปลูกต้นไม้    
       -  ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์ ปี 2565  doc120230217153602.jpg doc220230217153602.jpg   17-02-2566  0
 4   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม    
       -  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  doc120230220084614.jpg doc220230220084614.jpg doc320230220085416.jpg   20-02-2566  1
 5   มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ยากไร้    
       -  มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้  doc120230220085301.jpg   20-02-2566  1
 6   อาชีพ    
       -  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชน  doc120230220085705.jpg doc220230220085705.jpg   20-02-2566  0
 7   โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน    
 8   ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้    
 9   โครงการกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ปี 2566    
       -  โครงการกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 2566  doc120230405145604.jpg   05-04-2566  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615