กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement In- Place Recycling สายทางถนนเลียบคลองสำโรง ถึงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (ต่อ)  doc120190103024424.pdf doc220190103024424.pdf   03-01-2562  144  3
122   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement In- Place Recycling สายทางถนนเลียบคลองสำโรง ถึงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (ต่อ)  doc120190103022344.pdf   03-01-2562  150  1
123   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement In- Place Recycling สายทางถนนเลียบคลองสำโรง ถึงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข (ต่อ)  doc120190103021727.pdf   03-01-2562  146  2
124   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี pavement In- Place Recycling สายทางถนนเลียบคลองสำโรง ถึงเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข  doc120190103021202.pdf   03-01-2562  187  1
125   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนายเจริญถึงนานางสติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง  doc120190102002854.pdf   02-01-2562  162  4
126   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางกุลวีย์ถึงเขตบ้านอังกัญ หมู่ที่ 7 บ้านอังกัญ  doc120181227020856.pdf   27-12-2561  168  2
127   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางสำอาง ถึง บ้านนางคำผิว หมู่ที 8 บ้านหนองตะครอง  doc120181227020238.pdf   27-12-2561  139  1
128   ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วันเวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120181207011143.pdf   07-12-2561  152  2
129   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากหน้าบ้านนายวิทยา ถึง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก  doc120181129014915.pdf   29-11-2561  146  4
130   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึงแยกคุ้มทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน  doc120181129014800.pdf   29-11-2561  156  1
131   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนายสุเพียรถึงป่าทำเลหนองโสน หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน  doc120181121215749.pdf   22-11-2561  168  26
132   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนางพรทิพถึงบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง  doc120181114003022.pdf   14-11-2561  167  167
133   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากวัดป่าสมใจธรรมารามถึงบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 บ้านโสน  doc120181024005702.pdf   24-10-2561  165  21
134   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากสามแยกบ้านนางพวย-บ้านนางผ่องคุ้มสกาเฌอ หมู่ที่ 5 บ้านแสตง  doc120181024005526.pdf   24-10-2561  160  43
135   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางตุ๊ถึงเขตบ้านนางสาววิชัย หมู่ที่ 4 บ้านโสน  doc120181024005334.pdf   24-10-2561  193  48
136   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก บ้านแสตง (จากสามแยกบ้านนางพรทิพย์ถึงคุ้มสมอ ม.5 บ้านแสตง  doc120180917221241.pdf   18-09-2561  175  27
137   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยายสมี หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข  doc120180827200107.pdf   17-08-2561  205  36
138   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญส่งถึงบ้านนายสมุทร หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120180725004053.pdf   25-07-2561  204  28
139   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางศรีจันทร์ถึงสระน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง  doc120180725004931.pdf   25-07-2561  177  165
140   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสลงพันสายใต้คุ้มหลังศาลาดีเหลือ หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน  doc120180725003713.pdf   25-07-2561  206  35
141   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย วิธีPavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารประกวดราคา )  doc120180709021920.pdf doc220180709021920.pdf doc320180709021920.pdf   09-07-2561  177  451
142   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย วิธีPavement In-Place Recycling หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180709021015.pdf   09-07-2561  182  25
143   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120180703211523.pdf   04-07-2561  172  46
144   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกวางท่อ จากสามแยกบ้านนายโกจนาจ-นายสุภาพ หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะครอง  doc120180418013629.pdf   18-04-2561  177  39
145   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก  doc120180418013512.pdf   18-04-2561  223  61
146   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากถนนลาดยางทางหลวงชนบท-สระตาเมียก หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน  doc120180418013348.pdf   18-04-2561  195  112
147   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึง บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3 บ้านสะแกชำ  doc120180418013230.pdf   18-04-2561  214  13
148   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแสตง-บุณเยิง หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120180418013844.pdf   18-04-2561  181  170
149   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองตะครอง ถึง คุ้มหนองจิก หมู่ที่ 5 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180328010739.pdf   28-03-2561  161  27
150   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก สายทางจากบ้านนายเย็น ถึง ถนนสวายเซราะ หมูู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน  doc120180326011740.pdf   26-03-2561  286  24
151   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางสุภาถึงสระนางมลฤดี หมู่ที่ 3 บ้านสะแกชำ  doc120180326011558.pdf   26-03-2561  168  77
152   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางจากบ้านนางนวนถึงบ้านสันติ หมู่ที่ .3 บ้านสะแกชำ  doc120180326011445.pdf   26-03-2561  201  10
153   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายมวงถึงเขตบ้านแสตง หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพันธ์  doc120180326011325.pdf   26-03-2561  199  9
154   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพน ถึง แยกคุ้มทางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน  doc120180313002458.pdf   13-03-2561  170  36
155   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกศาลาคุ้มสมอถึงเขตบ้านแสตง หมู่ที่ 4 บ้านโสน  doc120180313002334.pdf   13-03-2561  163  76
156   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหนองตะครองถึงคุ้มหนองจิก หมํ่ที่ 5 บ้านแสตง  doc120180313002126.pdf   13-03-2561  176  11
157   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิทยาถึงหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านละเบิก  doc120180209001149.pdf   09-02-2561  167  167
158   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุเพียรถึงป่าทำเลหนองโสน หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน  doc120180209001033.pdf   09-02-2561  169  110
159   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายเดช ระเมียดดี ถึง บ้านนายวอน หมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120180128214008.pdf   28-01-2561  228  31
160   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก จากบ้านนางละมัยถึงแยกบ้านแสตง-โรงเรียนโสน ม.7 บ้านละเบิก  doc120180122232814.pdf   22-01-2561  207  60
161   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบัวศรีถึงถนนลาดยางบุณเยิง-โสน ม.3 บ้านสะแกชำ  doc120180122232545.pdf   22-01-2561  189  33
162   สำเนาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4 บ้านโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180112000555.pdf   12-01-2561  227  29
163   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ (ต่อ)  doc120180110015656.pdf doc220180110015656.pdf   10-01-2561  195  493
164   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120180110015426.pdf doc220180110015426.pdf   10-01-2561  226  238
165   ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารเอนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4 บ้านโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  doc120180110021029.pdf   25-12-2560  165  19
166   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ หมู่ที่ 4 (เพิ่มเติม)  doc120171222014655.pdf doc220171222014655.pdf   22-12-2560  175  636
167   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในอบต. แสลงงพันธ์ ม.4 บ้านโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  doc120171219025525.pdf   19-12-2560  192  158
168   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120171219015743.pdf   19-12-2560  192  72
169   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120171130220559.pdf   30-11-2560  191  231
170   ประกาศสรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน บ้านบุณเยิง หมู่ที่ 2 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กรณีไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  doc120171017224809.pdf doc220171017224809.pdf   18-10-2560  362  502
171   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้ำหมู่ที่ 2 บ้านบุณเยิง  doc120171015201643.pdf doc220171015201643.pdf doc320171015201643.pdf   16-10-2560  229  274
172   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190710235756.pdf   12-10-2560  139  0
173   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้ารับเป็นพนักงานจ้าง และวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง  doc120170913201239.pdf doc220170913201239.pdf doc320170913201239.pdf   13-09-2560  219  148
174   เอกสารประกวดราคาจ้าง (ต่อ)  doc120170906030232.jpg doc220170906030232.jpg   06-09-2560  211  66
175   เอกสารประกวดราคาจ้าง (ต่อ)  doc120170906030150.jpg doc220170906030150.jpg doc320170906030150.jpg   06-09-2560  201  45
176   เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ อบต.แสลงพันธ์ ลงวันที่ 6 กันยายน 2560  doc120170906025814.jpg doc220170906025814.jpg doc320170906025814.jpg doc420170906025814.jpg   06-09-2560  278  91
177   ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  doc120170906024701.jpg doc220170906024701.jpg doc320170906024701.jpg   06-09-2560  199  75
178   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกถนนลาดยาง ถึง บ้านนางพุธ หมู่ที่ 4 บ้านโสน  doc120170901015403.pdf doc220170901015403.pdf doc320170901015403.pdf   01-09-2560  236  280
179   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ซอยนางศรีจันทร์ ถึงสระน้ำกลางหมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองตะครอง  doc120170901015202.pdf doc220170901015202.pdf doc320170901015202.pdf   01-09-2560  216  218
180   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกลาดยาง ถึงบ้านนางพุธ หมู่ที่ 4 บ้านโสน  doc120170829003017.pdf doc220170829003017.pdf doc320170829003017.pdf   29-08-2560  189  123
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615