กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศมาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  doc120230424134440.pdf doc220230424134440.pdf   24-04-2566  11  1
2   รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy  doc120230412161705.pdf   07-04-2566  25  13
3   ประกาศมาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  doc120230324133852.pdf doc220230324133852.pdf   24-03-2566  34  1
4   ประกาศเจตนารมณ์  doc120230412154231.pdf   21-03-2566  37  11
5   แนวปฏิบิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200814081224.pdf   14-08-2563  261  16
6   ประกาศยกย่องบุคคลปี 2562  doc120200811084259.pdf   11-08-2563  253  10
7   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  doc120200611080836.pdf   11-06-2563  254  9
8   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562  doc120200611064210.pdf   11-06-2563  241  5
9   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของอบต.แสลงพันธ์  doc120200519021835.pdf   19-05-2563  258  0
10   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  doc120200729074335.pdf   31-03-2563  238  4
11   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200729075348.pdf   09-01-2563  253  1
12   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200729075052.pdf   09-01-2563  260  2
13   ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200729074826.pdf   02-01-2563  212  4
14   ประกาศมาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074710.pdf   02-01-2563  261  8
15   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074538.pdf   02-01-2563  260  3
16   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200729074055.pdf   02-01-2563  242  1
17   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  doc120200729073924.pdf   02-01-2563  217  1
18   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709031738.ค   25-10-2562  230  0
19   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709035338.ค   23-08-2562  215  0
20   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709035023.ค   13-08-2562  239  0
21   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  doc120190628015346.jpg doc220190628015346.jpg   28-06-2562  227  3
22   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120190628013527.pdf   28-06-2562  219  1
23   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628011016.pdf   28-06-2562  248  6
24   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628004108.   28-06-2562  226  6
25   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628002959.   28-06-2562  226  0
26   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628001234.   28-06-2562  212  3
27   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120190628001006.pdf   28-06-2562  229  3
28   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190628000822.pdf   28-06-2562  228  0
29   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)  doc120190628000510.pdf   28-06-2562  249  3
30   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190628000253.pdf   28-06-2562  216  0
31   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120190628000015.pdf   27-06-2562  237  3
32   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190627235738.pdf   27-06-2562  264  2
33   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627015811.pdf   27-06-2562  218  5
34   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120190627003635.pdf   27-06-2562  261  3
35   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120190627003239.pdf doc220190627003239.pdf   27-06-2562  228  1
36   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120190626011308.pdf   26-06-2562  238  5
37   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  doc120190626010857.pdf   26-06-2562  233  2
38   ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  doc120190626010017.pdf doc220190626010017.pdf   26-06-2562  221  11
39   การมีส่วนส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120190626005357.pdf doc220190626005357.pdf   26-06-2562  233  7
40   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  doc120190626004226.pdf   26-06-2562  241  2
41   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709032718.ย   30-04-2562  205  0
42   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709032420.พ   14-02-2562  229  3
43   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120180403004536.pdf   10-01-2561  272  21
44   ความโปร่งใส คืออะไร  doc120170622200554.pdf   22-06-2560  347  159
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615