กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (ต่อ)  doc120221027104202.pdf   27-10-2565  138  8
2   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  doc120221027095605.pdf doc220221027104132.pdf doc320221027104132.pdf doc420221027104132.pdf doc520221027104132.pdf doc620221027104132.pdf   30-09-2565  149  111
3   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ไฟล์เอกสาร 1 ไฟล์เอกสาร 2 ไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์เอกสาร 4 ไฟล์เอกสาร 5 ไฟล์เอกสาร 6   20-09-2564  195  159
4   คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติในหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์  doc120210805023153.pdf   05-08-2564  218  1
5   ข้อบัญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564  doc520210513024011.pdf   13-05-2564  184  15
6   ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120010116095530.pdf ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10-09-2563  215  40
7   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (2)  doc120200618025816.pdf   10-09-2562  220  8
8   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)  doc120200618025651.pdf   10-09-2562  219  1
9   ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120200618024735.pdf   10-09-2562  204  3
10   ประกาศข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560  doc120180530001216.pdf   05-09-2560  252  45
11   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561  doc120171127202142.pdf doc220171127202142.pdf doc320171127202142.pdf   04-09-2560  272  148
12   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559  เอกสาร   15-08-2559  309  38
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615