กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
���������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120181127150245.php   04-06-3104  675  134
2   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120180611213803.pdf   04-06-3104  703  53
3   ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านครูชอบถึง ถนนเข้าหมู่บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพัน  doc120180611214147.pdf   19-05-3103  782  115
4   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120180611214718.pdf   03-03-3103  688  53
5   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc420180611214802.pdf   02-02-3103  625  103
6   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120180611214600.pdf doc420180611214600.pdf   05-01-3103  469  93
7   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120180611214447.pdf   02-12-3102  460  153
8   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน  doc120180611214353.pdf doc420180611214353.pdf   04-11-3102  481  37
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566  doc120230719160455.pdf   19-07-2566  11  1
10   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถีง เดือน มีนาคม 2566  doc120230403164828.ค   03-04-2566  97  5
11   ประกาศผู้ชนะรายไตรมาศ ที่ 1  doc120230103153431.pdf   03-01-2566  161  3
12   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม 2565- กันยายน 2565 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565  doc120221005095423.pdf   30-09-2565  278  0
13   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565  doc120220707064714.pdf   07-07-2565  315  0
14   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565  doc120220503034914.pdf   03-05-2565  305  1
15   ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220428092710.pdf   28-04-2565  324  0
16   ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220428092620.pdf   28-04-2565  315  0
17   ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  doc120220404073948.pdf   04-04-2565  315  0
18   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  doc120220401071557.pdf   01-04-2565  317  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2564  doc120220106062331.pdf   06-01-2565  337  1
20   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.64  doc120210930042429.pdf   30-09-2564  362  0
21   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564  doc120210702024942.pdf   01-07-2564  366  1
22   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564  doc120210702024813.pdf   01-07-2564  369  1
23   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม- มีนาคม 2564  doc120210407033203.pdf   07-04-2564  396  1
24   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564  doc120210301082258.pdf   01-03-2564  416  0
25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต  doc120200624092624.pdf   24-06-2563  392  3
26   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธฺ์ พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)  doc120200625071321.pdf   05-06-2563  427  4
27   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2562 ถึง มกราคม 2563  doc120200625070520.pdf   09-01-2563  398  5
28   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค.2562 ถึง ก.ย .2562  doc120191007205502.pdf   04-10-2562  413  3
29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายเกือยถึงโรงกุลี หมู่ที่ 3 บ้านสะแกชำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - bidding)  doc120190912021238.pdf   12-09-2562  410  1
30   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562)  doc120200625071838.pdf   04-06-2562  400  0
31   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มกราคม พ.ศ. 2562)  doc120200625072250.pdf   09-01-2562  391  0
32   สรุปผลการจัดซื้อจ้าง  doc120190710235536.pdf doc220190710235536.pdf doc320190710235536.pdf   01-06-2561  411  8
33   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนายวิทยา ถึง ศาลาประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120180215003057.pdf   15-02-2561  458  21
34   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง จากบ้านนายสุเพียร ถึง ป่าทำเลหนองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120180215002845.pdf   15-02-2561  447  63
35   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายในอบต. ม.4 บ้านโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120180123013115.pdf   23-01-2561  508  92
36   ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการสนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์  ประกาศ   08-07-2559  1063  208
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615