กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนการป้องกันการทุจริต 2566-2570  doc120221003132014.pdf doc520221003132014.pdf   30-09-2565  90  17
2   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565  doc120220401041253.pdf doc220220330092517.pdf   24-03-2565  96  38
3   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  doc120210730021811.pdf   30-07-2564  92  3
4   ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ 4 ปี  doc120210730021632.pdf   30-07-2564  111  2
5   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564  doc120210419025507.pdf   04-01-2564  100  13
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615