กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยดำเนินตามมาตรการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ ปีงบประมาณ 2566  doc120230324120112.pdf   24-03-2566  29  4
2   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120220401024535.pdf   01-04-2565  75  10
3   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  doc120230405090010.pdf   24-03-2565  78  7
4   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120210503072645.pdf   03-05-2564  82  15
5   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  doc120210503072614.pdf   03-05-2564  91  5
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615