กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.2  doc120230526104939.pdf   26-05-2566  0  1
2   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.1  doc120230523140744.pdf   23-05-2566  1  1
3   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.1  doc120230523140722.pdf   23-05-2566  1  1
4   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.1  doc120230516103803.pdf   16-05-2566  2  1
5   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่องสร้าง ม.2  doc120230516103852.pdf   10-05-2566  5  7
6   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120230419143208.pdf   19-04-2566  5  1
7   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.4,5,6,7,8,9  doc120230405162958.pdf   05-04-2566  11  2
8   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.1  doc120230523141348.pdf   03-04-2566  10  4
9   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.9  doc120230321163809.pdf doc220230523143133.pdf   21-03-2566  12  14
10   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.9  doc120230314105531.9 doc220230523144327.pdf   14-03-2566  13  16
11   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม .5  doc120230303150301.-   03-03-2566  15  5
12   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอล  doc120230214135023.-   14-02-2566  19  1
13   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม .5 .3  doc120230110140200.5 doc220230110140200.4-ปร   10-01-2566  28  4
14   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.2  doc120230523150144.pdf   14-12-2565  32  4
15   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ม. 1  doc120230523143713.pdf doc220230523145830.pdf   14-12-2565  32  15
16   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านครูชอบ ถึง เขตบ้านอาโพนหมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120221208114646.pdf   08-12-2565  34  0
17   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านครูชอบถึงบ้านอาโพน ม.6  doc120221129150615.pdf   29-11-2565  36  1
18   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาอบต.  doc120221110134506.pdf   10-11-2565  40  0
19   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.6  doc120220803084728.pdf   03-08-2565  61  1
20   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5  doc120220803083940.pdf doc220220803083940.pdf   03-08-2565  54  0
21   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.8  doc120220803040003.pdf   03-08-2565  60  1
22   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.4  doc120220802062156.pdf   02-08-2565  44  2
23   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.7  doc120220727050404.pdf   27-07-2565  55  0
24   ปรชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.2  doc120220727045849.pdf   27-07-2565  64  0
25   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.3  doc120220727045422.pdf doc220220727045422.pdf   27-07-2565  59  0
26   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.1  doc120220727044919.pdf doc220220727044919.pdf   27-07-2565  57  0
27   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างม..6  doc120220722063412.pdf   22-07-2565  87  0
28   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5  doc120220711072517.pdf doc220220711072517.pdf   11-07-2565  54  0
29   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.4  doc120220706094015.pdf doc220220706094015.pdf   06-07-2565  55  2
30   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.3  doc120220701091927.pdf doc220220701091927.pdf   01-07-2565  60  0
31   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างม.3  doc120220630085140.pdf   30-06-2565  59  0
32   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตอบต.แสลงพันธ์  doc120220520071147.pdf   20-05-2565  56  4
33   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลา่งและการคำนวณราคางานก่อสร้าง  doc120220502040942.pdf   02-05-2565  58  1
34   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120220401045746.pdf   01-04-2565  55  1
35   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.6  doc120220223091556.pdf   23-02-2565  56  0
36   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5  doc120220221084403.pdf doc220220221084403.pdf   21-02-2565  57  2
37   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210928082614.pdf   28-09-2564  59  2
38   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 9 โครงการ  doc120210903035536.pdf   03-09-2564  80  2
39   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ  doc120210831030339.pdf   31-08-2564  60  0
40   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแสลงพันธ์  doc120210825070915.pdf   25-08-2564  85  1
41   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางานก่สร้าง(รั้วรอบสนามกีฬาอบต.แสลงพันธ์)  doc120210719053605.pdf doc220210719053651.pdf doc320210719054641.pdf doc420210719055712.pdf   19-07-2564  108  41
42   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง, ม 2  doc120210608080357.pdf   08-06-2564  61  1
43   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.8  doc120210513014612.pdf   12-05-2564  58  0
44   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210429032143.pdf   29-04-2564  59  1
45   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.5  doc120210421033800.pdf   20-04-2564  60  0
46   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม. 4  doc120210420041422.pdf   19-04-2564  67  0
47   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.2  doc120210419060826.pdf   19-04-2564  65  0
48   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ม.8  doc120210419060725.pdf   19-04-2564  59  0
49   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210416073506.pdf   16-04-2564  59  0
50   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210329065138.pdf   26-03-2564  60  0
51   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210323062731.pdf   19-03-2564  59  0
52   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210319040036.pdf   17-03-2564  60  0
53   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210312040455.pdf   11-03-2564  64  1
54   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  doc120210223045622.pdf doc220210223045622.pdf   19-02-2564  73  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615