กระดานสนทนาทั้งหมด
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
  กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������
__________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายงานงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  doc120230310151343.pdf   10-03-2566  62  7
2   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564  doc120220330073637.pdf   30-03-2565  150  13
3   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  doc120210511090032.pdf   11-05-2564  176  19
4   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210420065341.pdf   20-04-2564  159  14
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0-4455-8674 , โทรสาร 0-4455-8684
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615